30697203 (driftsforstyrrelser) post@stoubyvand.dk

MÅLERAFLÆSNING

Vandmåleren

Hvert år til oktober udsendes kort til måleraflæsning. De vandmålere, der bliver anvendt i Stouby Vandværk, vil i langt de fleste tilfælde se ud som måleren vist herunder.

Vejledning

Kortet udfyldes med tallene på vandmåleren, som er markeret med en rød cirkel på billedet.

Flytning

Vandmåleren skal altid aflæses i forbindelse med flytning. Under menupunktet “Flytning” kan du se, hvordan du indgiver de nødvendige oplysninger.