30697203 (driftsforstyrrelser) post@stoubyvand.dk
Hvornår:
15. marts 2018 kl. 19:30 – 22:00
2018-03-15T19:30:00+01:00
2018-03-15T22:00:00+01:00
Hvor:
Stouby Multihus
Idrætsvej

Indkaldelse til Generalforsamling 15. marts 2018 i Stouby Multihus kl. 19.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt